Follow us
Etusivu > Uutiset > Sisältö
Mikä on tulevaisuuden teollisuustuotannon trendi?
Aug 10, 2017

Mikä on teollisen prototyypin tulevaisuuden kehitys?
Industrial Prototype kuvaa, että teollinen miehittämättömyys on teollisuuden valmistus älykkäästä, huipputason mikrokosmos, edellyttäen, että teollisuusautomaatio jatkaa ylittämään päivityksen. Alalle 4,0, tien ensimmäinen kokenut 2,0, 2,5 ja 3,0. Jotta ajattelevat, yritys, tiimi, voi hallita näiden työkalujen tietovaihdon, Industrial Prototype voi voittaa teollisen vallankumouksen linnoituksen?
Teollisuuden älykkäästä muutoksesta lähtien henkilöstörakenne on alkuperäisen etulinjan työntekijöistä lähtien pyramidin muotoisen pääosan osuus, ja ammattitaitoisten työntekijöiden keskellä on yhä enemmän käänteisiä puolisuunnikkaan muutoksia. "Ei kukaan tehdas" ei ole täysin kukaan, Industrial Prototype vaan pyrkimys eräänlaiseen orgaaniseen vuorovaikutukseen koneiden ja tasapainon välillä.
Viime vuosina Industrial Prototype kotimainen työvoimavaltainen "miljoona ihmistä tehdas" yhä enemmän lähellä pieniä voittoja ja jopa nolla kiinnostusta. Yritykset ja hallitukset perustuvat usein kustannuspaineisiin "koneen korvaamisella teollisuuden edistämisen edistämiseksi" näkökulmasta tarkastelemaan teollisuuden tietoja ja miehittämättömiä. Ja oikeastaan pitäisi ajatella syvästi, miten käyttää älykkäitä laitteita tuotantoprosessin muuttamiseksi tuotantoprosessin ratkaisemiseksi, Industrial Prototype kustannukset ja koko prosessin ongelma, jotta tuotteet kilpailukykyisempää, jotta koko järjestelmä muutos ja parantaminen.
Teollisuustuotannon muutos ja parantaminen, teollinen prototyyppi kotimaisen suuren huolta aiheuttavan teollisuusalan 4.0 lisäksi tai integraation syvyyden tiedottaminen ja teollistaminen, on globalisaation ulottuvuus
Makrotason hallitus edistää "ulos menoa" -strategiaa, jolla kannustetaan osaa Kiinan perinteisestä tehdasteollisuudesta, tuotantokapasiteetista ulkomaan siirtoon; mikro-tasolla, kotimainen laajamittainen teollisuusyritykset korostivat voimakkaasti tarvetta luoda kansainvälinen yritys.
Informaation ja teollistumisen integroinnin jälkeen Industrial Prototype vaikuttaa väistämättä kotimaisten yritysten ajattelumallin globalisaatioon. Teollinen 4.0-malli voi periaatteessa olla miehittämättömät, teolliset miehittämättömät vaikuttavat globaaliin tehdasteollisuuteen. Olipa kyse Yhdysvalloissa, Euroopassa, Kiinassa tai Kaakkois-Aasiassa, Etelä-Aasian maat ovat samat, kun työvoimakustannusten välinen kuilu katkeaa, koko valmistusmallin maailma kirjoittuu ja päivitetään.
Industrial 4.0 tai Kiina teki 2025, Industrial Prototype tuo uuden "kaavin" aikakauden. Uudessa tilanteessa, kuinka edistää globalisaatiota, mitä hyötyä globalisaation saavuttamiseksi on?
Teollinen prototyyppi Teollisuuden älykkään muuntamisen on tullut hallituksen ja yrittäjien yhteisymmärrykseksi. "Koneen korvaaminen" teollisen uudistamisen edistämiseksi, automaatioprosessin, sen on oltava politiikan muotoilussa ja toteutusprosessissa otettava huomioon, mukaan lukien robottiteknologian keksijä, yrittäjä, teollisuuspääomasijoittajat, sovelluksen edelläkävijä, perushenkilöstö ja teollisuuden järjestäjät kuusi henkilöä Todelliset tarpeet . Resurssien integrointi järjestelmätasolla (järjestelmäkehys, kehityssuunta) innovoinnin läpimurtoa varten
Teollisen päivityksen älykkään valmistus ei ole ainoa teknologia, Industrial Prototype tai edes alan päivitys, mutta uuden toimintatavan ja tiiviimmän teollisuuden vuorovaikutuksen muokkaus koko teollisuusjärjestelmän. Tätä muutosta ei päivitetä muutaman tuotantolinjan päivittämiseksi tai uuden sukupolven tuotesuunnittelun niin yksinkertaiseksi. Se asettaa suuremman kysynnän kyvyn ymmärtää maailmanlaajuista teollisuutta (eli huipputason muotoilu) järjestelmän tasolta. Kiinan valmistusteollisuuden tietojen tulevaisuus, miehittämättömän muuttaminen ja parantaminen on luoda ekologisen ympäristön ja teollisen järjestelmän "täysi ketju", järjestelmäetujen luominen kansainvälisiin haasteisiin vastaamiseksi.